Mihai discuta liber

The thoughts of me

 

Aici puteți găsi informații în română și în engleză despre confidențialitate și GDPR.

You can find here information in Romanian and English about privacy and GDPR.

 

Română

Cine suntem
Adresa site-ului web este: https://mihai.discuta-liber.com.

Comentarii
Când vizitatorii lasă comentarii pe site sunt colectate datele arătate în formularul de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului împreună cu browserul folosit pentru a ajuta la detectarea spamului.

Un șir anonim creat pe baza adresei de email (numit hash) ar putea fi furnizat către serviciul Gravatar pentru a vedea dacă-l folosiți. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, poza de profil este vizibilă public în contextul comentariului scris.

Media
Dacă încărcați imagini pe website, ar trebui să evitați imaginile care au încorporate informații despre adresa GPS (EXIF GPS). Vizitatorii acestui site web pot descărca aceste imagini de pe website și pot extrage informații legate de localizarea GPS.

Formular de contact
Acest website nu are formular de contact. Ne puteți contacta prin intermediul paginii Facebook (link-ul se află și-n susul paginii) sau lăsând un comentariu pe pagina Despre.

Cookie-uri (mai multe informații AICI)
Dacă lăsați un comentariu pe acest website puteți alege să vă salvați numele, adresa de email și un website în cookie-uri. Acestea sunt folosite pentru a vă ajuta, să nu fiți nevoiți să introduceți toate informațiile din nou când doriți să lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri au durata de viață de 1 an.

Dacă aveți un cont și vă logați pe acest website, va fi folosit un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este șters la închiderea browser-ului.

După ce vă logați, vor mai fi setate alte cookie-uri pentru a salva informațiile de login și opțiunile de afișare. Cookie-urile de login au durata de viață de 2 zile, pe când cele care conțin opțiunile de afișare au durata de viață de 1 an. Dacă selectați “Ține-mă minte/Remember me”, login-ul va persista pentru 2 săptămâni. Dacă ieșiți din contul dumneavoastră (logout), cookie-urile vor fi șterse.

Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser-ul dumneavoastră. Acest cookie nu include date personale și include doar ID-ul postării pentru articolul pe care l-ați editat. Acest cookie expiră după 1 zi.

Conținut încorporat de pe alte site-uri web
Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (cum ar fi videouri, imagini, articole, etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă în aceeași manieră ca și când vizitatorul ar fi accesat celălalt site web.

Aceste site-uri web pot colecta date despre dumneavoastră, pot folosi cookie-uri, pot încorpora instrumente suplimentare de urmărire și pot monitoriza interacțiunea dumneavoastră cu conținutul încorporat, incluzând urmărirea interacțiunii cu acel conținut încorporat dacă aveți un cont pe acel website și sunteți logat pe respectivul site.

Informații de analiză a traficului
Site-ul folosește câteva plugin-uri de analiză care urmăresc informații despre sesiuni, vizualizări, durata medie a unei sesiuni, tipul de dispozitiv folosit, cum s-a ajuns pe pagină, țara de origine, termeni de căutare, browser-ul folosit and rata de accesare. Se folosește și Google Insights în plus față de instrumentele deja menționate.

Cu cine împărțim datele dumneavoastră
Acest website nu împarte datele dumneavoastră cu nimeni.

Cât timp vă păstrăm datele dumneavoastră
Dacă lăsați un comentariu, comentariul și datele care-l însoțesc sunt păstrate pe termen nelimitat. Facem acest lucru pentru a vă recunoaște și pentru a aproba automat comentarii adiționale în loc să le păstrăm într-o listă de moderare.

Pentru utilizatorii care se înregistrează pe acest site web (dacă e cazul), sunt păstrate de asemenea și informațiile personale furnizate în profilul de utilizator. Toți utilizatorii pot vedea, edita sau șterge informațiile lor personale în oricare moment (exceptând schimbarea numelui de utilizator). Administratorii site-ului web pot vedea și edita acele informații.

Drepturile pe care le aveți asupra datelor
Dacă aveți un cont pe acest website sau ați lăsat un comentariu, puteți cere să primiți un fișier de tip export cu datele personale păstrate despre dumneavoastră, incluzând datele furnizate de dumneavoastră. Puteți cere să fie șterse datele personale pe care le avem despre dumneavoastră. Aceste date nu includ informații pe care suntem obligați să le păstrăm din motive administrative, legale sau de securitate.

Unde trimitem datele dumneavoastră
Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informații de contact
Vă recomandăm să folosiți pagina de Facebook a site-ului (link-ul se află și-n susul paginii) sau să lăsați un comentariu pe pagina Despre.

Informații suplimentare
Acest website nu folosește instrumente de monetizare de nici un fel.

Cum vă protejăm datele
Ca urmare a mutării la un alt furnizor de hosting s-a trecut la folosirea unei conexiuni securizate prin intermediul protocolului https. Toate informațiile schimbate cu acest website sunt încriptate. Se fac de asemenea și backup-uri regulate.

 

English information about privacy and GDPR

Who we are
Our website address is: https://mihai.discuta-liber.com.

Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media
If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms
We do not have any kind of contact forms. You can contact us via our Facebook page (link is also available in the header) or by leaving a comment in the About page.

Cookies (more information HERE)
If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for 1 year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for 2 days, and screen options cookies last for 1 year. If you select “Remember Me”, your login will persist for 2 weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics
We are using a few analytics plugins that track information about sessions, page views, average session duration, device breakdown, referrals, country of origin, search terms, browser used and bounce rate. We are also using Google Insights in addition to the other tools already mentioned.

Who we share your data with
We are not sharing your data with anyone.

How long we retain your data
If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data
Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information
We suggest using our Facebook page (link is also available in the header) or leaving a comment in the About page.

Additional information
We have no monetization tools in place of any kind.

How we protect your data
Following the move to a new hosting provider we have also put in place a secure connection designated by using https protocol. All informations exchanged with this website are encrypted. We also perform regular backups.


CommentLuv badge
Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

 Subscribe in a reader


Mihai discuta liber